Algemene Voorwaarden

Op deze pagina vindt u:

– Begrippenlijst
– Algemene voorwaarden / disclaimer
– Medische voorwaarden / disclaimer
– Privacybeleid

Begrippenlijst

Wij verstaan onder:

Deze website: de website die u nu bezoekt, Werkoffshore.nl;
Wij: de eigenaar van de website;
Eigenaar: de eigenaar van de website;
Ons: de eigenaar van de website;
Gebruik: alle denkbare handelingen;
U: de bezoeker/gebruiker van de website;
Bezoeker: de bezoeker van deze website;
Gebruiker: U of Bezoeker
Content: alle in de website aanwezige inhoud;
Informatie: alle in de website aanwezige inhoud;

Algemene voorwaarden / disclaimer:

Alle informatie die wij via deze website communiceren en via andere electronische wegen zoals email alsmede alle software en tools en verwijzingen naar andere sites of producten die besproken worden zijn te gebruiken op eigen risico. Er wordt niet gegarandeerd dat de geboden informatie correct is.

Eigenaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade aan uw PC, zowel hardware- als softwarematig, of andere materiële en niet materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of het toepassen van adviezen van deze website in het algemeen en de reacties van andere gebruikers in het bijzonder en of de door eigenaar verzonden emails .

Alle informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen, reacties en/of instructies, wordt niet noodzakelijkerwijs gesteund door de ons.

Eigenaar staat op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van de informatie op deze website en/of in andere electronische communicatie zoals emails, en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.

Eigenaar kan nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor contacten, overeenkomsten of diensten tussen partijen die mogelijk via deze website zijn opgedaan.

Medische voorwaarden / disclaimer:

Deze website is gemaakt om bezoekers te informeren over bepaalde klachten of ziektes.
De informatie op deze website is niet bedoelt als vervanging van informatie van experts zoals huisartsen, medisch professionals, spoedeisende hulpverlening, fysiotherapeuten of overige gezondheidszorg instellingen (De voorgaande lijst is niet uitputtend).
Gebruiker kan de informatie op deze website niet zien als vervanging voor medische of andere professionele hulp. De informatie is ook niet bedoeld als zelfhulpmiddel bij het stellen van een diagnose.
De content op deze website is bedoelt als algemene informatie en is niet gemaakt voor één individueel persoon of specifieke situatie van de gebruiker van deze website.

Gebruiker wordt aangeraden om bij klachten of medische vragen vroegtijdig een specialist / arts te raadplegen. Gebruiker wordt aangeraden om dit vroegtijdig zoeken nooit uit te stellen op basis van de content op deze website of overige online informatie. Ook bij al gegeven advies / diagnoses adviseren wij gebruiker dit niet te negeren op basis van de content op deze website of overige online informatie.

Wij adviseren gebruiker bij medische klachten of psychische problemen of bij het verergeren van klachten of symptomen altijd direct zijn/haar eigen huisarts te raadplegen en desnoods gebruik te maken van een noodnummer.

De informatie op deze website moet u zien als algemene richtlijnen die gelden bij veelvoorkomende, niet ernstige alledaagse (medische) klachten. Deze informatie is in geen geval een medisch advies en heeft geen betrekking op individuele medische situaties van gebruiker of bezoeker of iemand welke informatie op onze website zoekt.

Het gebruik / toepassen van informatie op deze website door gebruiker is volledig voor risico en verantwoordelijkheid van gebruiker zelf.

Eigenaar en eventuele informatieleveranciers / adverteerders sluiten elke aansprakelijkheid uit voor eventuele schade welke direct of indirect voortvloeit uit het gebruik of toepassen van informatie door U / gebruiker van deze website of websites waar naartoe wordt verwezen.

Privacybeleid

Op deze website is de privacy van onze bezoekers van zeer groot belang.
Dit privacybeleid document schetst de soorten van persoonlijke informatie die ontvangen en verzameld wordt door deze website en hoe deze informatie wordt gebruikt.

Logbestanden
Net als vele andere websites, maakt deze website gebruik van log-bestanden. De informatie in de logbestanden omvat internet protocol (IP)-adressen, het type browser, de Internet Service Provider (ISP), datum / tijd-stempel, verwijzend / exit-pagina’s, en het aantal kliks om trends te analyseren, de site te beheren, het verkeer bijhouden van gebruikers op de site, en het verzamelen van demografische gegevens.
IP-adressen en andere dergelijke gegevens zijn niet gekoppeld aan enige informatie die persoonlijk identificeerbaar is.

Cookies en Web Beacons
Deze website kan gebruik maken van cookies om informatie over bezoekers op te slaan.
Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

DoubleClick DART Cookie
– Google, als een derde partij, gebruikt cookies om advertenties op deze website weer te geven.
– Google’s maakt gebruik van de DART-cookie die hen in staat stelt om advertenties te presenteren aan gebruikers op basis van hun bezoek aan deze website en andere websites op het internet.
– Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van de DART-cookie. U kunt hiervoor naar het privacy beleid van Google (www.google.nl) gaan.

Sommige van onze reclame-partners kunnen gebruik maken van cookies en web beacons op onze site.

Google Adsense
Google Adsense en andere ad-servers of ad-netwerken maken gebruik van technologieën om de weergave van advertenties en links op deze website zelf te coördineren. Zij ontvangen automatisch uw IP-adres wanneer dit gebeurt. Andere technologieën (zoals cookies, JavaScript, of webbakens) kunnen ook worden gebruikt door de derde partij met advertentie-netwerken om de effectiviteit van hun advertenties en / of de reclame-inhoud die u ziet te verbeteren.
Deze website heeft geen toegang tot, of controle over, deze cookies die worden gebruikt door deze ad-servers of ad-netwerken.
Op de content van deze ad-servers of ad-netwerken is het privacy beleid van deze ad-servers of ad-netwerken van toepassing. Het privacy beleid van deze website is niet van toepassing op deze advertentieblokken.

Als gebruiker cookies wil uitschakelen, kan gebruiker dit doen via zijn/haar eigen browser-opties. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op de browsers betreffende websites.